آخرین اخبار سایت

آخرین منابع مفیددر خصوص ارزشیابی کیفی - توصیفی


آخرین منابع مفید و قابل کاربست کلاسی در خصوص ارزشیابی کیفی - توصیفی

 • تقویت مهارت املانویسی با بازخورد توصیفیبهمن قره داغی، (1391). چاپ اول، تهران : انتشارات لوتوس.
 • راهنمای آشنایی مادران و پدران با برنامه ارزشیابی کیفی  ـ توصیفی . بهمن قره‌داغی 1391 ). تهران : انتشارات زنده اندیشان .  ویراست دوم
 • مدیریت بازخورد، بهمن  قره داغی ( 1392) ویرایش دوم تهران: انتشارات زنده اندیشان
 •   مدیریت پوشه کار، جورچین دانستن، توانستن و به کاربستن در ارزش‌یابی کیفی – توصیفی. بهمن  قره داغی (1392)  ویرایش د وم تهران: انتشارات زنده اندیشان
 • سنجش مشاهده‌ای، شیوه نو در خدمت ارزش‌یابی کیفی؛ توصیفی. بهمن قره داغی،(1389). چاپ نهم، تهران : انتشارات کورش چاپ. ویراست دوم
 • بهبود یادگیری با آزمون‌های مداد - کاغذی.  بهمن قره داغی،(1389). چاپ نهم، تهران : انتشارات کورش چاپ.
 • سنجش فرایند و فراورده‌ی یادگیری روش‌های قدیم و جدید . علی اکبر  سیف،( 1384). تهران: مؤسسه انتشارات آگاه. چاپ اول.
 • راهنمای اجرای ارزش‌یابی کیفی؛ توصیفی در کلاس درس،  محمد حسنی،( 1389).تهران : نشر عابد. ویراست دوم.
 • اصول و راهنمای عملی تهیه و ارایه‌ی بازخورد‌های توصیفی در کلاس درس. ایرج خوش‌خلق،( 1389 ). تهران : انتشارات نشر جوان امروز.
 • اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام ساخت و تهیه‌ی آزمون عملکرد. ایرج خوش‌خلق،( 1391 ). تهران : انتشارات زنده اندیشان .
 • ارزش‌یابی توصیفی یعنی بازخورد مؤثر. طاهره رستگار، ( 1389). تهران : انتشارات : منادی تربیت .
 •   برای تهیه ی این کتاب ها با مراکز پخش:تهران -  انتشارات:  زنده‌اندیشان و کورش چاپ به شماره های زیر تماس بگیرید :
 • 88427838  و 88459412 -09121438115

  tx9q5hzmytk7fergfatb.jpg   d60tjk4xx5buxwimbx9.jpgysadr35womlxnjcjs.jpgdrkk5h9kfc5bodr6ppj.jpgfninns2rtwtvwbbdm7i.jpguy34lu3fgi65i78wixrz.jpg


منبع: http://mvelaiat5.blogfa.com

کلمات کلیدی: تهران ,توصیفی ,انتشارات ,بهمن ,زنده ,ارزش‌یابی ,تهران انتشارات ,توصیفی بهمن ,زنده اندیشان ,1389 تهران ,تهران  انتشارات ,1389 تهران انتشارات ,نهم، ت

نتایج آزمون علمی عملکردی همکاران بدوورود


نتایج آزمون علمی عملکردی همکاران بدوورود

که در بهمن ماه 92 به صورت متمرکز هم زمان در 14 منطقه آموزش و پرورش استان کردستان برگزار شده بود، اعلام شد.


در این آزمون که در راستای تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر کیفیت بخشی به آموزش برگزار شده بود، مجموعاٌ 1090نفر همکار بدو ورود در 4 عنوان درسی کتب جدیدالتالیف پایه‌های اول – دوم – سوم – ششم به رقابت پرداختند. برابر هماهنگی به عمل آمده رتبه‌های برترهر پایه درسه سطح: وزارت / استان/شهرستان مورد تقدیر قرار می‌گیرند. نظر به آنکه هدف از برگزاری آزمون توانمند سازی این دسته از همکاران دربرنامه‌ها ومحتواهای آموزشی دوره ابتدایی می‌باشد مقرر گردیده برابر نتایج تحلیلی اعلام شده، معاونین آموزشی با مراجعه به نتایج آزمون و نیاز همکاران نسبت به برگزاری کارگاه‌های آموزشی کیفی اقدام نمایند. شایان ذکر است مرحله دوم آزمون، از همکارانی که حد نصاب نمره را کسب ننموده‌اند در خرداد ماه 93 برگزار می گرددمنبع خبر:معاونت آموزش ابتدايي


منبع: http://mvelaiat5.blogfa.com

کلمات کلیدی: آزمون ,نتایج ,همکاران ,آموزشی ,برگزار ,آموزش ,نتایج آزمون ,همکاران بدوورود ,عملکردی همکاران ,علمی عملکردی ,آزمون علمی ,عملکردی همکاران بدوورود